Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Vi är angelägna att få nöjda kunder, vara rädda om miljön och erbjuda en arbetsplats där personalen trivs, mår bra och utvecklas.

För att säkerställa att vi både gör ett bra jobb och är en god arbetsgivare följer vi branschens standarder.

Kvalité
Med ett väl genomarbetat kvalitetsledningssystem kan vi på ett säkert och systematiskt sätt behandla frågor som rör kvalitet och kundtillfredsställelse.

Miljö
Vi jobbar med att ständigt förbättra och utveckla våra arbetsrutiner samt produktval för att ta ansvar för miljön. 99% av alla färger vi använder är vattenbaserade och många av de färg- och spackelprodukter vi använder är dessutom Svanenmärkta. I vår penseltvätt rengörs alla målares penslar och rollers. Det hindrar färgrester att komma ut i avloppet och i stället tas om hand enligt gällande regler. Allt för att göra det vi kan för vår gemensamma miljö.

Arbetsmiljö
Att vi följer branschens standardiserade rutiner och följer lagkrav för hälsa och säkerhet i arbetet är för oss en självklarhet. Det är ett bevis på vårt engagemang för de anställda och att deras arbetsmiljö kommer i första rummet, men det betyder också en trygghet för våra kunder.